Tải Game

Mua Webshop Bằng Cxu Khóa

12/09/2018

Thời gian : Vĩnh Viễn

Nội Dung: Bạn có thể dùng 30k Cxu khóa vào webshop mua gói quà này chuyển vào game nhé

Lưu ý: Sau khi mua quà sẽ nằm ở rương website, bạn vô đó chuyển vào game sẽ nhận được ngay

Quà sẽ được chuyển vào nhân vât đăng nhập gần nhất trước đó hoặc đang sử dụng

WebShop : tại đây

 

Chúc các bạn chơi vui vẻ !